Czym się różni reklama od marketingu?

Blog > Marketing i reklama11 lipiec 2015

   


Choć wielu osobom to pytanie wyda się podchwytliwe to wcale takie nie jest, gdyż te dwa pojęcia nie są tożsame. Cóż zatem oznaczają?

Reklama jest jednym z najprostszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem. Stanowi istotny składnik struktury marketingu, wyraźnie oddziaływający na zachowanie określonej grupy konsumentów. Polega na przedstawieniu bogatej propozycji sprzedaży w sposób masowy, odpłatny, skierowany do ogółu społeczeństwa"

Źródło: Encyklopedia Zarządzania

Planowanie kampanii reklamowej w agencji reklamowej Quantum Press z Płocka

W literaturze przedmiotu znajdziemy następujące funkcje jakie ma do spełnienia reklama: 

 a) rola perswazyjna - to ta najpopularniejsza polegająca na próbach nakłonienia klienta do tego, aby zakupił nasz produkt, 

 b) rola informacyjna - ma na celu po prostu poinformowanie ludzi o istnieniu naszej firmy, produktu lub też zaznajomienie z naszą ofertą, 

 c) rola przypominająca - jej cel to podtrzymywanie świadomości istnienia naszej marki czy produktów (i ich zalet) u klientów. 

Reklama jest oczywiście realizowana za pomocą różnorakich środków od przekazu medialnego po reklamę w postaci np. billboardów i banerów reklamowych.


Marketing jest zaś pojęciem znacznie szerszym. Są to:

działania zmierzające do określenia możliwości sprzedaży produktu, uwzględniające istniejące lub potencjalne potrzeby nabywców w krótkim lub długim okresie i związane z tym możliwości dystrybucji, reklamy, planowania produkcji, badań rynku. "

Źródło: Encyklopedia PWN

Jak więc widać tak rozumiany marketing realizuje w zasadzie każda firma od chwili jej powstania. Jest nim całe szerokie spektrum działań zarządczych mających na celu dotarcie do klientów, właściwe rozpoznanie potrzeb grupy docelowej, ich zaspokojenie a nawet wytyczanie kierunków rozwoju danego rynku. 

Tak więc reklama jest jedynie składową i elementem często złożonych procesów marketingowych. Jest to jednak część najbardziej widoczna (któż bowiem widzi złożone procesy planistyczne odbywające się w zaciszu firmowych gabinetów poza samymi zaangażowanymi pracownikami :-) ) i zazwyczaj najbardziej kosztowna, stąd zapewne tak częste i jednocześnie błędne utożsamianie tych dwóch pojęć.


Quantum Press logo

 Czytaj również: